Prøvesang

Er du interessert i å synge med oss?
Con Vocale åpner for nye medlemmer!

Enkelte interesserte sangere spør om hva som er kriteriene for å synge i Con Vocale.

Til det kan man si at dersom det er behov for deg i koret, og dersom du trives med å synge med oss, så er det meste på plass.
Vi øver hver torsdag fra kl 1930-2200 på Gjerpen Menighetshus. Koret følger skoleruta.

Ellers kan det oppsummeres slik:

Forutsetninger for medlemsskap:
a.. at man stemmemessig passer inn - og dekker et behov - i koret
b.. at man har tilstrekkelig kompetanse for å tilegne seg korets gjeldende repertoar
c.. at man prioriterer korets aktiviteter høyt og kompenserer på egen hånd dersom man har vært forhindret fra øvelser
d.. at man bidrar litt både sosialt og organisatorisk (ved behov)
e.. at man betaler sin kontingent

Informasjon om prøvesang
Con Vocale arrangerer prøvesang 2 ganger i året – i januar og i august. Dersom koret har prekært behov for din stemme, vil du bli innkalt til prøvesang fortløpende.

Prøvesang i Con Vocale er et uhøytidelig møte mellom deg, vår dirigent og en representant fra musikkutvalget. Den består av en generell stemmeprøve og fremføring av en selvvalgt sang. Dagen etter prøven blir du kontaktet og får vite om du blir tatt opp i koret.

Sangerne som fyller kriteriene for opptak etter prøvesang, får en prøvetid i koret på 6 måneder. Prøvetiden er gjensidig. Sangeren får eventuelt tilbud om fast plass i koret etter prøvetiden. Plassen må til enhver tid fylles ved at sangeren oppfyller de krav og innehar den standarden som koret krever, både musikalsk og sosialt.

Fortsatt interessert?
Vi ber deg å fylle ut kontaktskjema så skal vi ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt for prøvesang.

Lykke til!


Klikk her for å opprette mail med skjema